MediSpa

MediSpa er medisinske kosmetiske behandlinger, dvs behandlinger som går dypere og enda grundigere til verks enn tradisjonelle behandlinger. Alle MediSpa-behandlingene utføres av medisinsk utdannet helsepersonell.