Hjemmet – Slank uten slit

Artikkel i Hjemmet nr. 47 2006