Tara – Fra sliten til frisk hud

Artikkel fra Tara nr. 11 2010. Behandling: Thermage