Presse

Vi samarbeider gjerne med pressen om reportasjer om hud- og kroppspleie og andre behandlinger.
Her er noen eksempler.